Bảo trì, sửa chửa máy tính và hệ thống mạng cá nhân hoặc doanh nghiệp. Tư vấn triển khai hệ thống mạng, camera, tổng đài, bảo mật hệ thống ...

Các gói dịch vụ

gói Premium 1
  • Giá 150.000/ Tháng 3
  • Miễn phí nhập học
  • Hoàn trả tiền
Liên Hệ
gói Premium 3
  • Giá : 400.000 VND/ Tháng
  • Hỗ trợ trực tuyến
  • Tại nhà
Liên Hệ
Gói Vip
  • Giá: 700.000 VND / Ngày
  • Hỗ trợ online
  • Hoàn trả tiền nếu cần
  • Hỗ trợ vay vốn
Liên Hệ