1. Đối tượng: Cá nhân hoặc Doanh nghiệp;

2. Cam kết : 

 • Bảo mật dữ liệu, thông tin khách hàng;
 • Tư vấn giải pháp thực tế, phù hợp với hiện trạng doanh nghiệp, phù hợp chi phí thực tế doanh nghiệp;
 • Đồng hành và hiểu các khó khăn của doanh nghiệp và đưa ra giải pháp hợp lý nhất;

3. Dịch vụ máy tính:

 • Cung cấp thiết bị máy tính, linh kiện máy tính, thiết bị ngoại vi liên quan máy tính.
 • Cung cấp dịch vụ kiểm tra tình trạng máy tính, sửa chữa máy tính, tư vấn sửa chữa thay thế phù hợp.
 • Tư vấn, kiểm tra máy tính định kỳ.
 • Cấp cứu dữ liệu.

4. Dịch vụ Hệ thống mạng:

 • Tư vấn thiết kế hệ thống mạng.
 • Hệ thống máy chú, hệ thống backup an toàn hiệu quả.
 • Hệ thống mạng nội bộ, mạng không dây
 • Bảo mật hê thống mạng, an toàn mạng

5. Hệ thống Cloud làm việc online :

 • Cung cấp giải pháp Google Workplace;
 • Cung cấp giải pháp Facebook Workplace;
 • Tư vấn hệ thống kế hợp online và office tiết kiệm chi phí;

6. Hệ thống thiết bị khác:

 • Kiểm tra thiết bị camera, tổng đài, máy in, máy scan;
 • Tư vấn hệ thống camera, tổng đài, máy in, máy scan;
 • Triển khai hệ thống camera, tổng đài, máy in, máy scan; 

7. Tứ vấn, triển khai, bảo trì các hệ thống liên quan

Các gói dịch vụ

Gói Cá nhân
 • Kiểm tra máy cho các nhân
 • Từ 200.000đ/máy
Liên Hệ
Gói DN01
 • Kiểm tra máy cho doanh nghiệp theo từng lần
 • Từ 300.000đ/máy
Liên Hệ
Gói DN tháng
 • Dịch vụ định kỳ tháng
 • Giá : Khảo sát thực tế
Liên Hệ