Công ty CP Đầu tư Giá Trị Việt (GTVSolutions) được thành lập từ năm 2007. Cung cấp các sản phẩm và giải pháp liên quan đến công nghệ máy tính, hệ thống mạng máy tính.