Màn hình máy tính

MÀN HÌNH VI TÍNH DELL S2319H -23''

Image Description

ID Sản phẩm: 534

Màn hình vi tính Dell S2319H 23.0, 1920X1080, SP2X3W, VGA, HDMI, LED, IPS, ĐEN, 03 Years

VAT: +10%
4.180.000 VND
Số lượng

Màn hình vi tính Dell S2319H 23.0, 1920X1080, SP2X3W, VGA, HDMI, LED, IPS, ĐEN, 03 Years